Με την μοναδική και ξεχωριστή εμφάνιση του καθενός από τα συγκεκριμένα σμάλτα επιτυγχάνεται μία έντονη διακοσμητική ζωντάνια. Τα αποτελέσματα διακρίνονται για την ανομοιομορφία των επιφανειών, της θαμπάδας , των αποχρώσεων , σκιάσεων ή κρυσταλλισμών, λούστρινων η μεταλλικών εφέ.

Σας δείχνουμε το κάθε σμάλτο σε άσπρο πηλό.

Ψήσιμο 1020°C -1080°C
Προσοχή τα σμάλτα περιέχουν μόλυβδο

T: Μόλυβδος- υποχρεωτική σήμανση
Xn: Κοβάλτιο ή κάδμιο – υποχρεωτική σήμανση

** Μετρήσιμη τιμή της εκπομπής μολύβδου βρίσκεται κάτω από τα προκαθορισμένα όρια
*** Εκπομπή μολύβδου υπερβαίνει τα προκαθορισμένα όρια για οικιακά σκεύη σύμφωνα με ΔΙΝ 51032
**** Εκπομπή καδμίου υπερβαίνει τα προκαθορισμένα όρια για οικιακά σκεύη σύμφωνα με ΔΙΝ51032