Διακοσμητικά σμάλτα χαμηλής θερμοκρασίας

Τα συγκεκριμένα διακοσμητικά σμάλτα απευθύνονται στους πελάτες μας, που ψήνουν παραδοσιακά χαμηλής θερμοκρασία από 940°C – 980°C και διαθέτουμε μια παλέτα με έντονα, εκφραστικά σμάλτα.

Σας δείχνουμε το κάθε σμάλτο σε άσπρο πηλό.

Ψήσιμο 940°C – 980°C

Προσοχή τα σμάλτα περιέχουν μόλυβδο

T: Μόλυβδος- υποχρεωτική σήμανση

Xn: Κοβάλτιο ή κάδμιο – υποχρεωτική σήμανση

** Μετρήσιμη τιμή της εκπομπής μολύβδου βρίσκεται κάτω από τα προκαθορισμένα όρια

*** Εκπομπή μολύβδου υπερβαίνει τα προκαθορισμένα όρια για οικιακά σκεύη σύμφωνα με ΔΙΝ 51032

**** Εκπομπή καδμίου υπερβαίνει τα προκαθορισμένα όρια για οικιακά σκεύη σύμφωνα με ΔΙΝ51032

Προβολή όλων των 4 αποτελεσμάτων