,

Σμάλτο Hellgrun ***T KGE 2

Σμάλτο Hellgrun ***T KGE 2: Ματ, ανοιχτό πράσινο με λαμερά εφέ.Υψηλότερη θερμοκρασία η παχύτερη στρώση αυξάνει τα εφέ Υψηλότερη θερμοκρασία ή παχύτερη στρώση αυξάνει τα εφέ. – Διακοσμητικά σμάλτα με εφέ

Προσοχή τα σμάλτα περιέχουν μόλυβδο T: Μόλυβδος- υποχρεωτική σήμανση  *** Εκπομπή μολύβδου υπερβαίνει τα προκαθορισμένα όρια για οικιακά σκεύη σύμφωνα με ΔΙΝ 51032 

Κωδικός προϊόντος: KGE 2 Κατηγορίες: ,