, ,

Σμάλτο Eiche rustikal **T KGE 73

Σμάλτο Eiche rustikal **T KGE 73: Ματ, ανοιχτό καφέ με λαμπερά εφέ. Υψηλότερη θερμοκρασία ή παχύτερη στώση αυξάνει το εφέ – Διακοσμητικά σμάλτα με εφέ

Προσοχή τα σμάλτα περιέχουν μόλυβδο T: Μόλυβδος- υποχρεωτική σήμανση  ** Μετρήσιμη τιμή της εκπομπής μολύβδου βρίσκεται κάτω από τα προκαθορισμένα όρια