, ,

Σμάλτο Kupfergruen ***T KGE 3

Σμάλτο Kupfergruen ***T KGE 3: Ματ πράσινο του χαλκού με λαμπερά εφέ. Υψηλότερη θερμοκρασία ή παχύτερη στρώση αυξάνει τα εφέ. – Διακοσμητικά σμάλτα με εφέ

Προσοχή τα σμάλτα περιέχουν μόλυβδο T: Μόλυβδος- υποχρεωτική σήμανση  *** Εκπομπή μολύβδου υπερβαίνει τα προκαθορισμένα όρια για οικιακά σκεύη σύμφωνα με ΔΙΝ 51032